شرکت لوتوس تجارت ساحل

ACS800-11

ACS800-11(wall-mounted regenerative Drives)

این درایو ها نیاز به مقاومت های ترمزی را از بین می برد.این درایو برای باز گشت انرژی در جرثقیل ها مناسب می باشند.

محدوده توان و ولتاژ:

 ولتاز  توان

(v)208-690

(kw)5.5-110

 

ویژگی ها:

EMCفیلتر((category C2,C3

ماژول قابل توسعهI/Oآنالوگ و دیجیتال

ماژول مدباس

ماژول واسط پالس انکودر

فیلتر های خروجی

Safe torque off

Summary

این درایو ها نیاز به مقاومت های ترمزی را از بین می برد.این درایو برای باز گشت انرژی در جرثقیل ها مناسب می باشند.